26 Φεβ 2017

                      
                Η Πολιτεία του Πλάτωνα ως υπόδειγμα για την οργάνωση μιας Θεραπευτικής Κοινότητας απεξάρτησης απο αλκοόλ και ναρκωτικά.

Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τις θέσεις του Πλάτων για τη Δικαιοσύνη και θα αναδείξουμε  τη σημασία της για την ίδρυση και διακυβέρνηση της πόλης. Μελετώντας τον πλατωνικό διάλογο Η Πολιτεία    θα εξετάσουμε τους λόγους δημιουργίας της πόλης, τα είδη των πόλεων και τον ρόλο τον οποίο επιτελούν οι κοινωνικές τάξεις που απαρτίζουν το σύνολο της. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο λόγο για τον οποίο ο Πλάτων θεωρεί, ότι θα πρέπει οι φύλακες της πόλης να  εκπαιδεύονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και θα αναφερθούμε στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και το είδος της αρετής  που θα πρέπει να κατέχουν,  προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που ο ρόλος τους απαιτεί. Ακολούθως, θα μιλήσουμε για τα μέρη της ψυχής και θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο  ορίζουν τα χαρακτηριστικά των τάξεων και διαμορφώνουν την αρετή της πόλης και του προσώπου.  Αφού ορίσουμε το τι είναι δικαιοσύνη για το άτομο και την πόλη σύμφωνα με τον Πλάτωνα θα υποστηρίξουμε ότι η  ατομική και κοινωνική έννοια της δικαιοσύνης συμπίπτουν, συμφωνώντας με τη θέση της J. Annas.  Τέλος, θα υποστηρίξουμε ότι η δικαιοσύνη, καθώς συνδέεται με τις αρετές της σοφίας, της ανδρείας, της σωφροσύνης καθιστά το άτομο ευδαίμων και ότι η ατομική ευτυχία, συναντά την συλλογική, καθώς από τις πράξεις των ανθρώπων απουσιάζει η αδικία, η οποία μειώνει τη δύναμη της πολιτείας αλλά και του ατόμου μέσω της σύγχυσης και της διχόνοιας.

6 Φεβ 2017


5-2-2017 Εισήγηση για τις φιλοσοφικές συναντήσεις                                            
                            
                            
                              Το καλό ή λόγος περί του καλού.
      
     Θα επιχειρήσω να μιλήσω για το ζήτημα του καλού ανιχνεύοντας τις οντολογικές του προϋποθέσεις, σε σχέση με το ερώτημα «ποιος είναι ο άνθρωπος;» μέσα από τη σκέψη του Πλάτωνα, του Πλωτίνου και του Κ. Γιάσπερς.     

7 Δεκ 2016

                                    Ορισμός της εξάρτησης
                   
                              Το βιολογικό μοντέλο

Η ιστορική αναδρομή μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι  η  χρήση των ουσιών ήταν πάντοτε γνωστή στον άνθρωπο αλλά μόνο στη διάρκεια του εικοστού αιώνα πήρε μαζικές διαστάσεις. Η  εξάρτηση ως πρόβλημα ορίστηκε με όρους  ιατρικούς στη διάρκεια του 20ο αιώνα σε σχέση πάντοτε με τις κρατούσες ιατρικές και κοινωνικές παραμέτρους.
Η ανακάλυψη των συνθετικών ουσιών, η ιατρική χρήση ορισμένων  εξαρτησιογόνων ουσιών,  και η μεγάλη εξάπλωση του φαινομένου της κατάχρησης των ουσιών έστρεψαν την προσοχή  στα  βιολογικά   και ψυχολογικά  αποτελέσματα  των ουσιών ώστε να γίνει εφικτή η ταξινόμηση και περιγραφή της ασθένειας, δηλαδή της νοσολογίας της, και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες θεραπευτικές μέθοδοι με στόχο την θεραπεία του ασθενούς. Έτσι διαμορφώθηκαν οι γενικές έννοιες και οι ορισμοί που περιγράφουν το φαινόμενο της εξάρτησης και υιοθετήθηκαν τα κριτήρια για να οριστεί  το εξαρτημένο πρόσωπο. (Γασγαλίδης, 2005).

   Το κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων "ο Λόγος" παρέχει τη δυνατότητα 
 
 παρακολούθησης  κλειστού προγράμματος για όσους το χρειάζονται και το επιθυμούν. 

Σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον ο εξαρτημένος διευκολύνεται να ξεκινήσει και να συνεχίσει την απεξαρτητική του προσπάθεια. 

Επιπλέον, άνθρωποι σε υποτροπή διευκολύνονται να σταματήσουν εκ νέου τη χρήση ουσιών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 473089

28 Σεπ 2016


         Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Προσώπων   Ο Λόγος

                 Ο Λόγος : Φιλοσοφία, Σκοποί και Δράσεις


Ο Λόγος δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα πρώην χρηστών, τις οικογένειες τους, καθώς και από  ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  με σκοπό την έμπρακτη συλλογική προσπάθεια υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων και των οικογενειών τους.
Η εξάπλωση του φαινομένου της εξάρτησης, η αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων και η άνοδος των μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων με τη μορφή του τζόγου και της εξάρτησης από το διαδίκτυο αναδεικνύουν την ανάγκη για κινητοποίηση των ενεργών πολιτών για την παροχή βοήθειας στα εξαρτημένα πρόσωπα και τις οικογένειες τους, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Στο Λόγο πιστεύουμε ότι τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ιδιαίτερα αυτό της εξάρτησης είναι  απόρροια της ατομοκεντρικής κοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο την καταναλωτική ευχέρεια. Το σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και το κέρδος, παραγνώρισε τις συναισθηματικές, ηθικές και πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η αποξένωση από τη φύση, η διάλυση των συλλογικοτήτων, η μοναξιά και η αλλοτρίωση των μεγαλουπόλεων στερούν από τους ανθρώπους την δυνατότητα να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης, αποδοχής και αγάπης, οι οποίες συμβάλλουν στην ψυχολογική και κοινωνική ενσωμάτωση και νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εποχή μας, η οποία  χαρακτηρίζεται ως εποχή  επίδειξης, δύναμης , βίας , ανταγωνισμών, ανεργίας, χρήσης ναρκωτικών ουσιών, είναι το αποτέλεσμα του μηδενισμού των αξιών, της απώλειας του Θεού από τον κόσμο και της αυτοαναδείξεως του ανθρώπου ως μοναδικού κέντρου της ζωής. Η  ηθική  καθυστέρηση του ανθρώπου σε σχέση με την υλική πραγματικότητα, η οικολογική καταστροφή , η αυτονόμηση της τεχνικής , της οικονομίας και της πολιτικής από τον έλεγχο του ανθρώπου, γεννά τον προβληματισμό για την πορεία του πολιτισμού μας σήμερα και θέτει εκ νέου το ερώτημα για τον άνθρωπο και την ουσία του καθώς το ερώτημα αυτό αποκτά μια νέα , έντονα  πρακτική σημασία.  Το ερώτημα για τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε μετατρέπεται από το «ποιος φταίει;» στο «τι φταίει;» και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

Σε περίοδο πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις τη στιγμή που προωθείται η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους στερώντας το δικαίωμα στην υγεία για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Πιστεύουμε, ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να προβάλλει έμπρακτα τις αρχές της κοινοτικής ζωής και να αντιδράσει με ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων προτάσσοντας τις αξίες της ασφάλειας, της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης της εντιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγάπης για τον εαυτό, τον άλλον και τη δημιουργία.

                         Σκοποί και στόχοι του Λόγου.

      Α.-Η καταπολέμηση της διάδοσης των ψυχοτρόπων ουσιών  κάθε είδους.

Β.- Η παροχή υποστήριξης και κάθε είδους βοήθειας σε πρόσωπα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες εξαρτημένα άτομα, κακοποιημένες γυναίκες κλπ.
Γ.- Η υποστήριξη κάθε έργου ή προσπάθειας που σχετίζεται με την απεξάρτηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη εξαρτημένων ατόμων στις κοινωνικές δομές.
Δ.- Η συνδρομή και υποστήριξη ατόμων των οποίων η ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των ευπαθών και ευάλωτων προσώπων.
Ε.-  Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή κατανόηση υποστήριξη και κάθε είδους αρωγή σε ευάλωτα και εξαρτημένα άτομα. 
ΣΤ.- Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων ή επιδοτούμενων από οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη, ή η παροχή κάθε είδους υποστήριξης (υλικοτεχνικής συμβουλευτικής κλπ.), σε οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρίας.

1 Ιουλ 2016


Το κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων "ο Λόγος" παρέχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης  κλειστού προγράμματος για όσους το χρειάζονται και το επιθυμούν. 

Σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον ο εξαρτημένος διευκολύνεται να ξεκινήσει και να συνεχίσει την απεξαρτητική του προσπάθεια. 

Επιπλέον, άνθρωποι σε υποτροπή διευκολύνονται να σταματήσουν εκ νέου τη χρήση ουσιών. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944473089

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ "Ο ΛΌΓΟΣ" ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΟ ΣΕ 


ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  


ΑΛΚΟΟΛ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6944473089

14 Οκτ 2015

                                   Θύμα Θύτης. Θυσία - Θυμός. 

Η συνεξαρτητική σχέση εμπεριέχει τις έννοιες του Θύματος και του Θύτη, 
του Θυμού που περιβάλλει διαρκώς αυτό το δίπολο 
και τη Θυσίας, που παραμονεύει στη γωνία, κρατώντας τον μανδύα του Μεγαλείου...

Πώς δημιουργείται η θέση του Θύματος ?
Πότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε θύματα ?
Πώς υπεισέρχονται ο Θυμός και ο Φόβος στη θέση της Αδυναμίας ?
Ποια είναι η σχέση μεταξύ της Αυτοεκτίμησης και του Θυμού ?
Πώς προστατεύουν τα Όρια τις διαπροσωπικές μας σχέσεις ?
Τι ρόλο παίζει η Επιθετικότητα στο χτίσιμο των Ορίων ?
Τι είναι η Παθητική Επιθετικότητα και πώς διαφεντεύει την καθημερινότητά μας ?

Σ’ αυτό το εργαστήριο
• Θα διερευνήσουμε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις.
• Θα κοιτάξουμε τις δικές μας εσωτερικές θέσεις
• Θα διαπραγματευτούμε τα όρια του πεδίου δράσης μας σε σχέση με την αυτοεκτίμησή μας
• Θα έρθουμε σε επαφή με το αρχέτυπο του Θύματος μέσα μας, για να αναγνωρίσουμε την ύπαρξή του και να το χρησιμοποιήσουμε θετικά στη ζωή μας

Συντονιστές: Μαριάνθη Μεταλληνού, Ιατρός Ομοιοπαθητικής, Ψυχοθεραπεύτρια, Ενεργειακή θεραπεύτρια, Επιστ. Υπεύθυνη Εναλλακτικά Σχήματα Υγείας

Περικλής Αγγελόπουλος, Εμψυχωτής/ Ψυχοθεραπευτής NDI Ομάδων και προσώπων,
Επιστ. υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτικής Εξαρτημένων Ατόμων "Ο ΛΟΓΟΣ"

Δηλώσεις τηλεφωνικά στα 2310 862612 και 6974 429301, 6944473089

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ. 


Παρασκευή 30 Οκτώβρη,   7μμ-9μμ,  στο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΨΑΡΑΣ, Φιλικής Εταιρείας 3

4 Οκτ 2015


                           ΕΞΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΝ - ΕΞΑΡΤΗΣΗ 


Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, ώρες 17.30 – 20.30

Η Μαριάνθη Μεταλληνού, Ιατρός Ομοιοπαθητικής, Ψυχοθεραπεύτρια και Ενεργειακή Θεραπεύτρια, MscΚοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων 

και ο Περικλής Αγγελόπουλος, Ιστορικός Πολιτισμού, Εμψυχωτής Ομάδων/ Ψυχοθεραπευτής NDI, MscΚοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων

θα προσεγγίσουν τα κρίσιμα θέματα της Εξάρτησης και της Συνεξάρτησης, μέσα από δυο διαστάσεις: την προσωπική και την διαπροσωπική – οικογενειακή 

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, θα επεξεργασθούμε τα δυο αυτά θέματα και γενικότερα την “Εξαρτητική” στάση και συμπεριφορά, μέσα από την ψυχολογική και κοινωνιολογική πλευρά τους. Η Εξάρτηση είναι ένας τρόπος ύπαρξης , στον οποίο συμμετέχει ολόκληρη η προσωπικότητα του ατόμου και μπορεί να αφορά τη σχέση με αντικείμενα, ουσίες, πρόσωπα, καταστάσεις, ιδεολογίες, συμπεριφορές κλπ.
H Επίγνωσή μας, η δυνατότητα δηλ. να αντιληφθούμε ότι ζούμε στην Κοινωνία των Εξαρτήσεων και είμαστε όλοι εξαρτημένοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σε διάφορες διαβαθμίσεις, θα βοηθήσει στην ετοιμότητά μας να μεταποιήσουμε την «Εξαρτητική» μας στάση και συμπεριφορά και να την υπερβούμε.

Στο δεύτερο μέρος της διάλεξης θα αναφερθούμε στην επίδραση των τραυματικών παιδικών εμπειριών,ι στις '’κρυμένες δυναμικές'’, που ενυπάρχουν στα οικογενειακά συστήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις, τα οποία επενεργούν βαθιά ασυνείδητα και μας οδηγούν σε συμπεριφορές εξάρτησης. Θα έχουμε επίσης την δυνατότητα μιας βιωματικής εμπειρίας της προσωπικής μας σχέσης με την εξάρτηση.

Δηλώσεις συμμετοχής :

Μαριάνθη Μεταλληνού τηλ. 6974429301

Περικλής Αγγελόπουλος τηλ. 6944473089