31 Ιουλ 2014

Εξάρτηση: Τι είναι;


Εξάρτηση είναι η έντονη και συνεχής ανάγκη του ατόμου για χρήση μιας ουσίας. Το άτομο όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει τη χρήση, αλλά χρειάζεται ολοένα και περισσότερο να την αυξάνει για να έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Υπάρχουν δύο είδη εξάρτησης, η σωματική και η ψυχική.
- Στη σωματική εξάρτηση ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς την ουσία, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται το στερητικό σύνδρομο, δηλαδή δυσάρεστα και επώδυνα σωματικά συμπτώματα όταν το άτομο διακόψει ή μειώσει τη χρήση της ουσίας.

- Στην ψυχική εξάρτηση το άτομο οργανώνει όλη του τη ζωή γύρω από την ουσία, η οποία γίνεται αυτοσκοπός. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς την ουσία, γιατί μόνο με αυτή νοιώθει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες προκαλούν ψυχική εξάρτηση, ενώ σωματική εξάρτηση προκαλούν κάποιες από αυτές.

Εξαρτήσεις υπάρχουν μόνο από ουσίες;
Η εξάρτηση από τις ουσίες είναι μία μόνο μορφή εξάρτησης. Άλλες μορφές εξάρτησης μπορεί να είναι από σχέσεις, πράγματα, συνήθειες, όπως, τυχερά παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα, εργασία, φαγητό, τηλεόραση, κινητά, υπολογιστές ή από σημαντικά πρόσωπα.

24 Ιουλ 2014

Η φιλοσοφία του ΛΟΓΟΥ μέσα από το πρόγραμμα του

Ο Λόγος, είναι ημερήσιο ανοικτό κέντρο απεξάρτησης, αλλά και όχι μόνο . Απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης, είτε με αρχικό αίτημα,είτε με αίτημα υποστήριξης για τη συνέχιση της απεξαρτητικής πορείας και τη διασφάλιση της διάρκειας στην αποχή από τη χρήση ουσιών, τζόγου, διαδυκτίου κτλ.  Επίσης, απευθύνεται σε ανθρώπους που βιώνουν συναισθηματικές, οικογενειακές ή άλλες δυσκολίες και χρειάζονται υποστήριξη για την αντιμετώπιση τους. Επιπλέον , μπορούμε να υποστηρίξουμε ανθρώπους που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Θεωρούμε την εξάρτηση αλλά και τις συναισθηματικές δυσκολίες ως ερωτήματα που θέτει η ζωή και στα οποία ο άνθρωπος

21 Ιουλ 2014

Παρουσίαση βιβλιογραφίας για τη σεξουαλικότητα και τις εξαρτήσεις και μια αναφορά στην αναπηρία.


Καρασσάβας,Κ. (2008). Ψυχικά τραύματα μέσα στην οικογένεια. Γονείς , νέοι και ναρκωτικά. Αθήνα: Φανταστικός Κόσμος.
Ο συγγραφέας διερευνά τη σχέση μεταξύ σεξουαλικότητας και εξάρτησης. Θεωρεί ότι τα αίτια της χρήσης ουσιών,  την οποία θεωρεί σύμπτωμα στη συμπεριφορά,  έχουν τη βάση τους , μεταξύ άλλων,  σε βιώματα σεξουαλικής φύσης, τα οποία προκάλεσαν τραύματα σε ψυχικό επίπεδο.  Έτσι, εξετάζει την παιδική ηλικία του τοξικομανούς κατά την οποία ένα πλήθος παραγόντων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική και σεξουαλική του  εξέλιξη και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη ή μη της προσωπικότητας του. Διερευνά τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια , οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση  σεξουαλικών συμπεριφορών όπως η ηδονιστική διάθεση, η περιπλάνηση , η εκπόρνευση , οι αιμομικτικές αποπλανήσεις , η τοξικομανία και η  απορρύθμιση της  συμπεριφοράς. Υποστηρίζει ότι τα κακοποιημένα σεξουαλικά παιδιά αποτελούν εν δυνάμει τοξικομανείς. Επιπλέον, θεωρεί  ότι τα τραύματα της προηγούμενης γενιάς  όταν δεν  καθαρθούν επηρεάζουν ασυνείδητα την λειτουργία των γονιών με συνέπεια να επηρεάζουν τον ψυχικό βίο του παιδιού και μελλοντικού ενήλικα, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά την ατομική και οικογενειακή δυσλειτουργία. Σημειώνει  ότι αν επιθυμούμε  να βελτιώσουμε την δημόσια υγεία θα πρέπει να αναπτύξουμε μια συλλογιστική ,  η οποία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνέπειες των σεξουαλικών τραυματισμών. Προτείνει την εκπαίδευση των γονιών και των παιδιών και την αναγνώριση της θεμελιώδους θέσης που κατέχει η σεξουαλικότητα  στη διαμόρφωση της ψυχικής ζωής.

Δ.Ανδροπούλου.(2012). Η Λακανική κλινκή της τοξικομανίας: από το φάρμακον στο σύμπτωμα.Στο 
Διαβάζοντας το σύμπτωμα. Έξι μαθήματα Λακανικής κλινικής. Επιμ. Ρ. Μπλανσέ.  Εκκρεμές :Αθήνα

Στο κείμενο εξετάζεται