1 Μαΐ 2015

  
  Εφηβεία και τοξικοεξάρτηση 

 Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος στη ζωή του  ανθρώπου.   Αποτελεί το πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Ως εξελικτική φάση, συνοδεύεται από αλλαγές σε επίπεδο σωματικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό. Ο έφηβος βρίσκεται σε διαδικασίας διαμόρφωσης της ταυτότητάς του, σε διαδικασία του να ανακαλύψει «ποιος είναι». Η πορεία προς την ενηλικίωση αφορά την ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς και την κατάκτηση της αυτονομίας σε  περισσότερες πτυχές της ζωής. Ο έφηβος καλείται να πενθήσει για την απώλεια της παιδικότητας ,εισάγεται  στη διαδικασία αυτονόμησης και ανεξαρτητοποίησης, οι οποίες αποτελούν και τα αναπτυξιακά επιτεύγματα της εξελικτικής αυτής φάσης.