28 Σεπ 2016


         Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Προσώπων   Ο Λόγος

                 Ο Λόγος : Φιλοσοφία, Σκοποί και Δράσεις


Ο Λόγος δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα πρώην χρηστών, τις οικογένειες τους, καθώς και από  ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  με σκοπό την έμπρακτη συλλογική προσπάθεια υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων και των οικογενειών τους.
Η εξάπλωση του φαινομένου της εξάρτησης, η αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων και η άνοδος των μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων με τη μορφή του τζόγου και της εξάρτησης από το διαδίκτυο αναδεικνύουν την ανάγκη για κινητοποίηση των ενεργών πολιτών για την παροχή βοήθειας στα εξαρτημένα πρόσωπα και τις οικογένειες τους, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Στο Λόγο πιστεύουμε ότι τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ιδιαίτερα αυτό της εξάρτησης είναι  απόρροια της ατομοκεντρικής κοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο την καταναλωτική ευχέρεια. Το σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και το κέρδος, παραγνώρισε τις συναισθηματικές, ηθικές και πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η αποξένωση από τη φύση, η διάλυση των συλλογικοτήτων, η μοναξιά και η αλλοτρίωση των μεγαλουπόλεων στερούν από τους ανθρώπους την δυνατότητα να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης, αποδοχής και αγάπης, οι οποίες συμβάλλουν στην ψυχολογική και κοινωνική ενσωμάτωση και νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εποχή μας, η οποία  χαρακτηρίζεται ως εποχή  επίδειξης, δύναμης , βίας , ανταγωνισμών, ανεργίας, χρήσης ναρκωτικών ουσιών, είναι το αποτέλεσμα του μηδενισμού των αξιών, της απώλειας του Θεού από τον κόσμο και της αυτοαναδείξεως του ανθρώπου ως μοναδικού κέντρου της ζωής. Η  ηθική  καθυστέρηση του ανθρώπου σε σχέση με την υλική πραγματικότητα, η οικολογική καταστροφή , η αυτονόμηση της τεχνικής , της οικονομίας και της πολιτικής από τον έλεγχο του ανθρώπου, γεννά τον προβληματισμό για την πορεία του πολιτισμού μας σήμερα και θέτει εκ νέου το ερώτημα για τον άνθρωπο και την ουσία του καθώς το ερώτημα αυτό αποκτά μια νέα , έντονα  πρακτική σημασία.  Το ερώτημα για τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε μετατρέπεται από το «ποιος φταίει;» στο «τι φταίει;» και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

Σε περίοδο πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις τη στιγμή που προωθείται η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους στερώντας το δικαίωμα στην υγεία για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Πιστεύουμε, ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να προβάλλει έμπρακτα τις αρχές της κοινοτικής ζωής και να αντιδράσει με ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων προτάσσοντας τις αξίες της ασφάλειας, της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης της εντιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγάπης για τον εαυτό, τον άλλον και τη δημιουργία.

                         Σκοποί και στόχοι του Λόγου.

      Α.-Η καταπολέμηση της διάδοσης των ψυχοτρόπων ουσιών  κάθε είδους.

Β.- Η παροχή υποστήριξης και κάθε είδους βοήθειας σε πρόσωπα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες εξαρτημένα άτομα, κακοποιημένες γυναίκες κλπ.
Γ.- Η υποστήριξη κάθε έργου ή προσπάθειας που σχετίζεται με την απεξάρτηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη εξαρτημένων ατόμων στις κοινωνικές δομές.
Δ.- Η συνδρομή και υποστήριξη ατόμων των οποίων η ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των ευπαθών και ευάλωτων προσώπων.
Ε.-  Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή κατανόηση υποστήριξη και κάθε είδους αρωγή σε ευάλωτα και εξαρτημένα άτομα. 
ΣΤ.- Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων ή επιδοτούμενων από οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη, ή η παροχή κάθε είδους υποστήριξης (υλικοτεχνικής συμβουλευτικής κλπ.), σε οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρίας.