28 Σεπ 2016

         Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Προσώπων   Ο Λόγος

                 Ο Λόγος : Φιλοσοφία, Σκοποί και Δράσεις


Ο Λόγος δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα πρώην χρηστών, τις οικογένειες τους, καθώς και από  ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  με σκοπό την έμπρακτη συλλογική προσπάθεια υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων και των οικογενειών τους.
Η εξάπλωση του φαινομένου της εξάρτησης, η αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων και η άνοδος των μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων με τη μορφή του τζόγου και της εξάρτησης από το διαδίκτυο αναδεικνύουν την ανάγκη για κινητοποίηση των ενεργών πολιτών για την παροχή βοήθειας στα εξαρτημένα πρόσωπα και τις οικογένειες τους, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Στο Λόγο πιστεύουμε ότι τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ιδιαίτερα αυτό της εξάρτησης είναι  απόρροια της ατομοκεντρικής κοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο την καταναλωτική ευχέρεια. Το σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και το κέρδος, παραγνώρισε τις συναισθηματικές, ηθικές και πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η αποξένωση από τη φύση, η διάλυση των συλλογικοτήτων, η μοναξιά και η αλλοτρίωση των μεγαλουπόλεων στερούν από τους ανθρώπους την δυνατότητα να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης, αποδοχής και αγάπης, οι οποίες συμβάλλουν στην ψυχολογική και κοινωνική ενσωμάτωση και νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εποχή μας, η οποία  χαρακτηρίζεται ως εποχή  επίδειξης, δύναμης , βίας , ανταγωνισμών, ανεργίας, χρήσης ναρκωτικών ουσιών, είναι το αποτέλεσμα του μηδενισμού των αξιών, της απώλειας του Θεού από τον κόσμο και της αυτοαναδείξεως του ανθρώπου ως μοναδικού κέντρου της ζωής. Η  ηθική  καθυστέρηση του ανθρώπου σε σχέση με την υλική πραγματικότητα, η οικολογική καταστροφή , η αυτονόμηση της τεχνικής , της οικονομίας και της πολιτικής από τον έλεγχο του ανθρώπου, γεννά τον προβληματισμό για την πορεία του πολιτισμού μας σήμερα και θέτει εκ νέου το ερώτημα για τον άνθρωπο και την ουσία του καθώς το ερώτημα αυτό αποκτά μια νέα , έντονα  πρακτική σημασία.  Το ερώτημα για τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε μετατρέπεται από το «ποιος φταίει;» στο «τι φταίει;» και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

Σε περίοδο πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις τη στιγμή που προωθείται η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους στερώντας το δικαίωμα στην υγεία για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Πιστεύουμε, ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να προβάλλει έμπρακτα τις αρχές της κοινοτικής ζωής και να αντιδράσει με ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων προτάσσοντας τις αξίες της ασφάλειας, της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης της εντιμότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγάπης για τον εαυτό, τον άλλον και τη δημιουργία.

                         Σκοποί και στόχοι του Λόγου.

      Α.-Η καταπολέμηση της διάδοσης των ψυχοτρόπων ουσιών  κάθε είδους.

Β.- Η παροχή υποστήριξης και κάθε είδους βοήθειας σε πρόσωπα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες εξαρτημένα άτομα, κακοποιημένες γυναίκες κλπ.
Γ.- Η υποστήριξη κάθε έργου ή προσπάθειας που σχετίζεται με την απεξάρτηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη εξαρτημένων ατόμων στις κοινωνικές δομές.
Δ.- Η συνδρομή και υποστήριξη ατόμων των οποίων η ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των ευπαθών και ευάλωτων προσώπων.
Ε.-  Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή κατανόηση υποστήριξη και κάθε είδους αρωγή σε ευάλωτα και εξαρτημένα άτομα. 
ΣΤ.- Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων ή επιδοτούμενων από οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη, ή η παροχή κάθε είδους υποστήριξης (υλικοτεχνικής συμβουλευτικής κλπ.), σε οποιονδήποτε φορέα κρατικό ή μη για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρίας.


                  Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Λόγος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Συναντήσεις με τις αρμόδιες Νομαρχιακές και Δημοτικές Αρχές με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την προώθηση των αιτημάτων τους και την εξεύρεση λύσεων γύρω από αυτά.
Οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ψυχική απεξάρτηση και την ομαλή κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων από πάσης φύσεως εξαρτήσεις.
Οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς υποστήριξη και για την προαγωγή των σκοπών της εταιρίας.
Οργάνωση συναντήσεων και επικοινωνία με άλλους φορείς όπως σωματεία αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΜΚΟ, με συναφές αντικείμενο ενδιαφέροντος για ανταλλαγή πληροφοριών και διοργάνωση κοινών δράσεων και  πρωτοβουλιών.
Η έκδοση εντύπων για την παρουσίαση κάθε δραστηριότητας σχετικής με την καταπολέμηση των εξαρτήσεων και της υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων για την κοινωνική επανένταξή τους.
Η ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας και γενικώς η χρήση κάθε μορφής σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνίας για την διάδοση και εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας.

 Η πραγματοποίηση σεμιναρίων μέσω Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλης προέλευσης πόρων. Προγράμματα και συνεργασίες με θέματα σχετικά με τους ως άνω αναφερόμενους τομείς.

 η συνεργασία με άλλες Ελληνικές και Διεθνείς οργανώσεις. Η σύναψη συμφωνιών για την εκπροσώπηση διεθνών οργανώσεων και δικτύων στην Ελλάδα.
 Η δημιουργία θεματικών ομάδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και ενδεικτικά:
Ομάδες υποστήριξης – κινητοποίησης
Ομάδα πρόληψης – Στήριξης υποτροπών
Ομάδες υποστήριξης γονέων
Ομάδες .Ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων
       (ομάδες κινηματογράφου, λογοτεχνίας, θεάτρου).
Ομάδες Τέχνης- Έκφρασης και Επικοινωνίας
      (Play Back Theater, Ομάδα σωματικής  έκφρασης ).
 Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την επίτευξη και ανάπτυξη των σκοπών που προβλέπονται στο παρόν (υλικά, μηχανήματα, οχήματα).
 Η σύναψη μισθώσεων έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών της.
 Η χρησιμοποίηση  γενικά κάθε νόμιμου μέσου για την επίτευξη των σκοπών της και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.


                           Δράσεις του Λόγου
Τα μέλη του Λόγου  δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, της εμψύχωσης και της ένταξης των απεξαρτημένων προσώπων στην κοινωνική ζωή.

 Ενέργειες στην κοινότητα:
Α.    Διακονία υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων
Τα μέλη του ΛΟΓΟΥ, σε συνεργασία με το Χριστιανικό Στέκι* της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν κάθε Τρίτη στις 8-10μ.μ. την Ομάδα Υποστήριξης Εξαρτημένων Προσώπων, στην Πλατεία Ιπποδρομίου 10.
Η ομάδα εντάσσεται σε μια συλλογική προσπάθεια ομαλής ένταξης των εξαρτημένων ατόμων στην κοινότητα και παράλληλα σε μια από κοινού αντιμετώπιση των αναγκών τους. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της αυτενέργειας των εξαρτημένων ατόμων και της αυτόνομη δράσης τους για να  "ακουστούν" σε ένα ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο και να απεγκλωβιστούν από το περιθώριο.
Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο-αυτό της ομάδας- τα εξαρτημένα άτομα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα και τα  βιώματα τους με στόχο την διευκόλυνση της απεξαρτητικής τους προσπάθειας και να διαπραγματευτούν την διακοπή της κύριας ουσίας εξάρτησης τους. Παράλληλα, τα άτομα μέσα στην ομάδα διαλόγου γίνονται γνώστες των επιπτώσεων της κατάχρησης ουσιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και μειώνουν τις συνέπειες κατάχρησης ουσιών.


Β) Δράσεις στα σχολεία:
Τα μέλη του Λόγου  έχουμε πραγματοποιήσει με επιτυχία δράσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στο Λύκειο Τούμπας, στο γυμνάσιο Παλαιόχωρας και στο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου.
Συγκεκριμένα μέσα  από βιωματική μάθηση οι μαθητές του Λυκείου Τούμπας  και οι καθηγητές τους  διαπραγματεύτηκαν το ζήτημα της εξάρτησης, της χρήσης των ψυχοτρόπων ουσιών, του καπνίσματος, ενώ δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε για την ενδοσχολική βία.  Οι μαθητές και οι καθηγητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία αυτή και εκδήλωσαν την επιθυμία τους να υπάρξει συνέχεια.
Στο γυμνάσιο Παλαιόχωρας και πάλι με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης δόθηκε  η ευκαιρία στα παιδιά και τους καθηγητές τους,  να εκφράσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν να προβληματιστούν και να  αναζητήσουν απαντήσεις για θέματα όπως η εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
Στο δημοτικό σχολείο  Τριλόφου  πραγματοποιήθηκε  ομιλία και εργαστήριο  βιωματικής μάθησης για τους γονείς με θέμα την ενδοσχολική βία. Οι γονείς και ο διευθυντής του σχολείου ανησυχώντας για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και στα πλαίσια της πρόληψης φαινομένων βίας υλοποίησε σε συνεργασία με το κέντρο μας ημερίδα από την οποία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για τους γονείς και τους δασκάλους του σχολείου.
                  
               Γ)      Οι ομάδες εμψύχωσης. Το κοινοτικό πλαίσιο

 Καθώς θεωρούμε την εξάρτηση αλλά και τις συναισθηματικές δυσκολίες,  ως ερωτήματα που θέτει η ζωή και στα οποία ο άνθρωπος  ως πρόσωπο καλείται να απαντήσει οργανώνουμε τις δράσεις μας προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης  των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Περισσότερο  συγκεκριμένα, η εξάρτηση αποτελεί μια προσπάθεια του ανθρώπου να νοηματοδοτήσει την ύπαρξη του και παράλληλα να βιώσει συγκινήσεις όταν δεν έχει άλλους τρόπους να το πράξει. Η έλλειψη της δυνατότητας να αισθάνεται και η αποκοπή από τα συναισθήματα λόγω αρνητικών εμπειριών  στερεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να βιώνει συγκινήσεις και παράλληλα να αντιλαμβάνεται την ηθική διάσταση της συμπεριφοράς του και τις επιπτώσεις που αυτή έχει  στον εαυτό του και τους άλλους. Έτσι, στρέφεται στις ουσίες ή σε επικίνδυνες συμπεριφορές σε μια προσπάθεια να βιώσει συγκινήσεις και άρα την ίδια του την ύπαρξη.
Η απεξάρτηση είναι μια προσπάθεια που καταβάλλει το πρόσωπο ώστε να απελευθερωθεί το συναίσθημα και κατ΄επέκταση η βούληση από την επαναλαμβανόμενη και καταναγκαστική συμπεριφορά
Έτσι , οι ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες οργανώνονται γύρω από τις ομάδες στις οποίες ενθαρρύνεται η έκφραση και η επικοινωνία και σε ένα περιβάλλον αποδοχής, ενθάρρυνσης και ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται η αλλαγή και η εκμάθηση νέων τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών.
Παράλληλα, προωθείται το κοινοτικό πνεύμα και η στάση του ενδιαφέροντος, της αγάπης, της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης μέσα από την αναγνώριση της αξίας του κάθε προσώπου. Επιπλέον, μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν τον τρόπο ζωής,  το πρόσωπο καλλιεργεί νέα ενδιαφέρονται και μαθαίνει νέους δημιουργικούς τρόπους για την καλλιέργεια και εξέλιξη του εαυτού του. Το θέατρο , η λογοτεχνία οι επισκέψεις σε μουσεία και οι παρακολουθήσεις μαθημάτων στο πανεπιστήμιο συμβάλλουν στην δημιουργία του νέου εαυτού. Οι δραστηριότητες αυτές δεν επιβάλλονται στα μέλη ούτε εξαντλούνται στο τεχνικό μέρος της υλοποίησης τους αλλά προκύπτουν μέσα από τις σχέσεις και τις επιθυμίες των μελών της ομάδας.
Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με ξενώνα φιλοξενίας των εξαρτημένων προσώπων με στόχο την διευκόλυνση της προσωπικής αλλαγής του εξαρτημένου προσώπου. Μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον ο εξαρτημένος ενθαρρύνεται να ξεκινήσει και να συνεχίσει την προσπάθεια απεξάρτησης από τις ψυχοτρόπες ουσίες. Στον ξενώνα υπάρχει δυνατότητα διαμονής  για 12 ανθρώπους  από άλλες πόλεις ή με προβλήματα στέγασης. Οι Πόροι .

Οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, των φίλων και των υποστηρικτών του Λόγου. 
Διατηρώντας την αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας, η συμμετοχή του καθενός γίνεται  ανάλογα με τις ανάγκες του και η οικονομική συνεισφορά του πραγματοποιείται ανάλογα με τις δυνατότητες του. Σε καμία περίπτωση, δεν αποκτά εμπορικό χαρακτήρα.


Λίγα λόγια για εμάς:
Στα ιδρυτικά μέλη του Λόγου είναι ο Στάθης Λαζαρίδης και ο Περικλής Αγγελόπουλος.
Ο Στάθης Λαζαρίδης, δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαρτήσεων από το 2005. Αρχικά,  ολοκλήρωσε  την προσωπική του απεξάρτηση στο κέντρο Επιστροφή  και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά στο χώρο της συμβουλευτικής του πεδίου των εξαρτήσεων. Το  2008 ξεκίνησε τις σπουδές του  στη συμβουλευτική ψυχολογία στο  Mediterranean  College.  Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στην φεμινιστική συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία Gestalt και τη Γνωστική – Συμπεριφορική θεραπεία.  Από το  2010 έως το 2012 εργάστηκε ως υπεύθυνος του προγράμματος  στο κέντρο απεξάρτησης Αναγέννηση. Το 2013 ίδρυσε το κέντρο απεξάρτησης Η Κιβωτός  ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος απεξάρτησης στο πρόγραμμα  Διαδρομή.  Από το 2015 εργάστηκε εθελοντικά το ΕΚΑΨΥ ( Εταιρεία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία), υποστηρίζοντας κακοποιημένες γυναίκες. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιήθηκε συμβουλευτικά στο Κέντρο  Υποστήριξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ο Λόγος.


Ο Περικλής Αγγελόπουλος, είναι Ιστορικός του Πολιτισμού και ασχολείται με τις εξαρτήσεις από το 2004. Αρχικά, συμμετείχε εθελοντικά στο κέντρο απεξάρτησης  Ο Κεραμέας,  ενώ το 2009 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές,  στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Κοινωνική  Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων.  Παράλληλα, το 2010  ξεκίνησε την εκπαίδευση του στην ατομική και ομαδική  εμψύχωση και ψυχοθεραπεία,  με τη μέθοδο της Μη- κατευθυντικής παρεμβατικότητας και εκπαιδευτή τον καθηγητή του ΑΠΘ Κώστα Μπακιρτζή.
Το 2014  ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογία, στο τομέα της Συστηματικής – Δογματικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Το 2013 συμμετείχε στην ίδρυση  του Λόγου  με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους εξαρτημένους ανθρώπους. 

.
Επικοινωνία:
 Τηλέφωνο επικοινωνίας : κιν. 6944473089
Ιστοσελίδα : www.apexartisiologos.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου