7 Δεκ 2016

                                    Ορισμός της εξάρτησης
                   
                              Το βιολογικό μοντέλο

Η ιστορική αναδρομή μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι  η  χρήση των ουσιών ήταν πάντοτε γνωστή στον άνθρωπο αλλά μόνο στη διάρκεια του εικοστού αιώνα πήρε μαζικές διαστάσεις. Η  εξάρτηση ως πρόβλημα ορίστηκε με όρους  ιατρικούς στη διάρκεια του 20ο αιώνα σε σχέση πάντοτε με τις κρατούσες ιατρικές και κοινωνικές παραμέτρους.
Η ανακάλυψη των συνθετικών ουσιών, η ιατρική χρήση ορισμένων  εξαρτησιογόνων ουσιών,  και η μεγάλη εξάπλωση του φαινομένου της κατάχρησης των ουσιών έστρεψαν την προσοχή  στα  βιολογικά   και ψυχολογικά  αποτελέσματα  των ουσιών ώστε να γίνει εφικτή η ταξινόμηση και περιγραφή της ασθένειας, δηλαδή της νοσολογίας της, και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες θεραπευτικές μέθοδοι με στόχο την θεραπεία του ασθενούς. Έτσι διαμορφώθηκαν οι γενικές έννοιες και οι ορισμοί που περιγράφουν το φαινόμενο της εξάρτησης και υιοθετήθηκαν τα κριτήρια για να οριστεί  το εξαρτημένο πρόσωπο. (Γασγαλίδης, 2005).

   Το κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων προσώπων "ο Λόγος" παρέχει τη δυνατότητα 
 
 παρακολούθησης  κλειστού προγράμματος για όσους το χρειάζονται και το επιθυμούν. 

Σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον ο εξαρτημένος διευκολύνεται να ξεκινήσει και να συνεχίσει την απεξαρτητική του προσπάθεια. 

Επιπλέον, άνθρωποι σε υποτροπή διευκολύνονται να σταματήσουν εκ νέου τη χρήση ουσιών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 473089